Jak žádat o povolení pro majáky - OK1HH

Franta OK1HH mi jako reakci na můj text o majáku OK0EWW poslal text přesného návodu jak žádat o povolení pro neobsluhované stanice.  Já už ho asi hned tak potřebovat nebudu, ale proč to nezveřejnit, třeba se to bude někomu hodit.

Jirka OK1MWW

 


Neobsluhované stanice - pokyny k žádosti na Č

 

 

 

Autor taháku: Franta Janda, OK1HH, mailto:ok1hh@rsys.cz

Úvodem: skoro vše potřebné k sestavení žádosti o povolení stojí na http://www.crk.cz/KONCEC, text doporučuji dobře prostudovat a také si přečíst si vyhlášky, o kterých je v něm zmínka.

Přitom je třeba vzít v úvahu, že ve smyslu Vyhlášky 156/2005 Sb. ze dne 19. dubna 2005 o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikač služby (na http://www.crk.cz/FILES/156_2005C.PDF) je žádáno o neobsluhovanou stanici (§ 6) a tomu odpovídá větší rozsah údaju v žádosti. Údaje jsou definovány v Opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 (na http://www.crk.cz/FILES/OOP_13_07_2005_1.PDF).

V OOP/13/07.2005-1 se žadatele týká zejména pasáž:

(8) Údaje požadované v žádosti o udělení individuálního oprávně k využívání rádiových kmitočtů v radioamatérské službě

a) u klubových stanic a stanic jednotlivců:

1. adresa stanoviště,

2. jméno, příjmení, volací značka a datum narození, v případě klubové stanice se uvedou

údaje hlavního operátora, název, adresa a IČO radioklubu a přikládá se zřizovací listina.

b) u neobsluhovaných stanic:

1. druh provozu,

2. název stanoviště,

3. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS842 (s přesností na 1 vteřinu),

4. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),

5. požadované kmitočty,

6. výška středu anténního systému nad terénem (s přesností na 1 m),

7. vyzařovací charakteristiky anténního systému,

8. azimut a elevace maxima vyzařování,

a mimoto ještě požadovaný výkon.

Poznámka: údaje v řádcích 6. až 8. sice Úrad při povolovacím řízení nevyužije a v praxi nepožaduje, do povolení je neuvádí, jejich uvedení v žádosti však předepisuje OOP. Naopak požadovaný výkon nepožaduje vyhláška, ale zato je třeba v povolovacím řízení a příslušné políčko ve formuláři M, viz dále.

 

 

 

K žádosti doporučuji přiložit úcelne vyplně formulář M: Údaje o rádiovém zařízení amatérské radiokomunikač služby (neobsluhovaná stanice), který najdeme a stáhneme si z http://www.ctu.cz/ctu-online/formulare.html (není to nutné, ale vhodné pro všechny častně).

Do žádosti je třeba uvést druh(y) provozu (například u majáku, vysílajícího CW a PSK31 připadají v úvahu A1A nebo F1A a G2D).

Připravíme si kopii HARECu (a případně i povolení na vlastní stanici jednotlivce), které přiložíme k žádosti (není to nutné, ale vhodné) a CZK 500.- pro vydání nového povolení, anebo CZK 200.- v případě prodloužení. Tento správní poplatek je nutno zaplatit PŘED podáním žádosti na Č (ve které napíšeme údaje o platbě, resp. přiložíme kopii potvrzení). Nové povolení je třeba (a nelze je prodloužit) při změně podstatných údaju, jimž jsou např. QTH (i druhé), QRG, nebo volací značka.

Před odesláním žádosti Č kontaktujeme příslušného koordinátora (OK1VUM pro převaděče, anebo OK1HH pro majáky a paketové uzly). Je to současně cesta nalezení a opravám případných vad žádosti, či jejímu doplně, aby vydání povolení Č prošlo rychle a bez problémů.

Žádost lze podat u Č následujícími čtyřmi způsoby:

- poslat poštou na adresu Č,

- podat na podatelně Č,

- podat elektronicky, ale jen pokud je podepsána elektronickým podpisem ve smyslu zákona,

- nejnověji i poslat z VLASTNÍ (tedy nikoli např. z firemní) datové schránky na datovou schránku Č.

Zdá se toho na první pohled hodně, ale není to složité

73 de Franta, OK1HH